Herroeping

Conform onze voorwaarden heeft u natuurlijk 30 dagen herroepingsrecht. Echter het product mag dan geen schade vertonen en moet in de originele verpakking teruggestuurd worden en moet door ons verkoopbaar zijn.  De retourkosten zijn voor kosten van de consument. Mochten er produktbeschadigingen zijn door transport of andere onvolkomenheden dan zullen we dit natuurlijk gewoon oplossen. Voor de officiële tekst van herroeping verwijzen wij u naar onze algemene voorwaarden.

DISCLAIMER

Als uitzondering op onze algemene voorwaarden voor (steiger)houten producten geldt het volgende:

De door PUURHOUTXL gebruikte (steiger)houtsoorten worden met zorg geselecteerd en ingekocht. Praktisch gezien is hout een natuurproduct en het is daarom nooit helemaal perfect. De imperfecties kunnen natuurlijk zijn zoals noesten, harsplekken, scheurtjes en onregelmatigheden maar ze kunnen ook zijn ontstaan bij het fabricageproces zoals bijvoorbeeld kleine maat- of kleurverschillen.
Ook kan hout door wisselingen in het vochtgehalte gaan krimpen (kieren) of uitzetten (krom staan). Dit heeft ook te maken met de temperatuur en luchtvochtigheid van de kamer waar onze producten geplaatst worden. Alle producten worden zo goed mogelijk geschuurd en splintervrij gemaakt. Zogenaamde haren aan het hout kunnen nog wel voor komen.

Om ons product te verbeteren kan het zijn dat uw product er anders uitziet dan op de foto. Dit heeft te maken dat wij ons product hebben verbeterd en een ander materiaal is gebruikt voor bijvoorbeeld bodems van lades en hondenmanden en achterkant van kasten. Dit komt alleen maar de kwaliteit van het product ten goede.

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

  • Aan:           [ naam ondernemer]

[ geografisch adres ondernemer]

[ faxnummer ondernemer, indien beschikbaar]

[ e-mailadres of elektronisch adres van ondernemer]

  • Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende

de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*

de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*

de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,

herroept/herroepen*

  • Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]
  • [Naam consumenten(en)]
  • [Adres consument(en)]
  • [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.